high speed web based engineering


Van processchema (P&ID) naar kastontwerp

InCAD is het snelste web based ontwerpplatform waarmee u regeltechnische ontwerpen kunt maken. Het systeem werkt met een bibliotheeksysteem waarmee u de te besturen procesinstallaties kunt configureren. De inCAD server werkt supersnel uw ontwerp uit tot regelschema's en 3D-kastindelingen.


Systeemconfiguratie

De installaties kunnen op een eenvoudige en snelle manier opgebouwd worden door kant en klare systemen uit het bibliotheeksyteem van inCAD in de projectmap te slepen. De geselecteerde systemen kunnen vervolgens via de processchema's (P&ID) verder geconfigureerd worden.

I/O-verdeling genereren

Na het selecteren van het regelfabricaat kan de benodigde regelapparatuur automatisch worden berekend en toegevoegd. Alle I/O-punten worden dan automatisch toegewezen. Voor extra flexibiliteit is het mogelijk om handmatig losse I/O-punten te configureren en toe te wijzen.

Ontwerpregels

Binnen inCAD is er een breed scala aan ontwerpregels waarmee de werking van de installatie naar eigen inzicht geconfigureerd kan worden. Vanaf welke vermogens moet er voor een motor bijvoorbeeld een ster/driehoek schakeling of softstarer worden toegepast? Of met welke kortsluitvastheid moet worden gerekend?

Procescodering genereren

De verschillende elementen kunnen eenvoudig gecodeerd worden in een naar eigen inzicht te configureren format. In de code kan onder meer het (volg)nummer van de regelkast, het systeem en/of de digitale controller worden opgenomen.


Genereren regelschema's en kastontwerp

Na het samenstellen en configureren van de installatie berekent inCAD volautomatisch het benodigde schakelmateriaal, worden de regelschema's gegenereerd en het kastontwerp gemaakt. Dit proces gaat razendsnel waardoor het resultaat direct bekeken kan worden.

Schakelmateriaal

Het benodigde schakelmateriaal wordt door het systeem automatisch geselecteerd. Afhankelijk van het type artikel wordt er geselecteerd op eigenschappen zoals de stroom, spanning, vermogen, aantal maak/verbreekcontacten, karakteristiek, kortsluitvastheid, etc. Op deze manier wordt het schakelmateriaal zo optimaal mogelijk geselecteerd. Het fabricaat is hierbij eenvoudig te wijzigen.

Kastontwerp

Afhankelijk van de benodigde ruimte en de opgegeven minimum reserveruimte berekent inCAD een passend samenstel van regelkasten en deelt deze vervolgens in op basis van een standaard template. De gebruiker kan dit template eenvoudig aanpassen om de indeling van de regelkast aan zijn/haar wensen aan te passen. Tevens wordt de warmteontwikkeling in de regelkast bepaald en worden automatisch kastventilatoren in het ontwerp geïntroduceerd om aan de gestelde ontwerpeisen voor temperatuur te voldoen.

Bekabeling

Afhankelijk van de stroom, kabellengte en wijze waarop de kabels worden geïnstalleerd, berekent inCAD voor ieder element automatisch de benodigde bekabeling volgens de NEN-1010 normering. Tevens worden bijbehorende kabelwartels en kabelklemmen geselecteerd.

Regelschema

inCAD verwerkt de door de gebruiker opgegeven informatie volautomatisch in een compleet regelschema met daarin de principschema's, hoofdstroom, stuurstroom, materiaallijsten, klemmenaansluitlijsten, kabellijsten en indelingstekening van de regelkast.


3D Kastontwerp

Voor extra inzicht kan de gegenereerde regelkast in 3D bekeken worden. Hiernaast is het mogelijk om de gegenereerde kastindeling naar eigen inzicht aan te passen.

Kastindeling bewerken

De kastindeling kan op een eenvoudige wijze naar eigen inzicht aangepast worden door middel van het template systeem. Hierin kunnen de verschillende onderdelen in vakken worden ingedeeld. Ook is er een breed scala aan instellingen waarmee het mogelijk is om de kastindeling verder aan te passen zodat deze aan de wensen voldoet.